بعضی مسمومیت‌ها بر خلاف باور ما مرگ‌آور هستند. مثل سمومی که در بازار ما به آسانی به فروش می‌رسد که باید به صورت قانونی جمع آوری شود تا صدمات جبران ناپذیر آن کمتر شود ؛ به مدت: 4:22