به راستی معنی خوشبختی چیست؟ آیا هزینه‌های زیاد برای جشن عروسی و یا مهریه زیاد دلیل خوشبختی است؟عقیده مردم را در مورد خوشبختی و ابزار آن در بیشتر خوشبخت بودن را از زبان خودشان بشنوید؛ به مدت:3:04