قسمت بیست وششم از آموزش بدنسازی در چهارمین بخش از حرکات تقویت عضلات سینه موسوم به حرکت پروازی با دمبل، این حرکت نیز در کشش سینه موثر است . به مدت 5:40