علی (ع) زیباترین نامی است که بر جبین آفرینش نقش بسته است . صاحب فضائلی که جز خدای تبارک و تعالی کسی توانایی شمارش آن فضائل را ندارد . در این کلیپ بعضی از اوصاف و فضایل مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علیه السلام در قالب تواشیح بسیار زیبا و دلنشین به همراه تصاویر برگزیده از بارگاه ملکوتی شاه نجف به مدت 5 دقیقه به کاربران عزیز تقدیم می شود. « علی امیری ونعم الامیر ...... نصیر النبی وخیر النصیر** ابو الحسنین و زوج البتول ...... ووراث طه واعلى وزیر** علی امیری بأمر الاله .....العظیم الذی لا اله سواه ** لقد هام قلبی بعطر شذاه ...... فأحیى فؤادی ذاک العبیر** »