آیا تا به حال شنیده‌اید که فیل صحبت کند؟ حالا نخستین فیل سخنگو در کره جنوبی را ببینید که 7 کلمه را ادا می کند و ...؛ به مدت 00:28