رفتار اهانت آمیز همچنان در دستور کار صهیونیست‌ها ادامه دارد و با اقداماتی که اخیرا در یکی از ....؛ به مدت 00:44