ناگفته‌های سردار خیبر، سردار بزرگ و مظلومی که بی هیچ ادعایی خودش را وقف انقلاب و دینش کرد و ...؛ به مدت 3:42