حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار پرشور هزاران نفر از جوانان و جهادگران بسيج سازندگي ، «عشق و ايمان» و «بصيرت و همت» را عوامل اصلي حرکت عظيم ملت ايران و «روح و جوهره» بسيج سازندگي خواندند و تأکيد کردند: هر جامعه اي از چنين سرمايه ذي قيمتي برخوردار باشد بدون ترديد به برترين قله هاي عزت و عظمت دست خواهد يافت و اين جايگاه پرافتخار، سرنوشت قطعي ملت عزيز ايران است.؛ به مدت 2:13