گزیده‌ای از سخنان ارزشمند استاد شهید آیت الله مطهری در مورد «درجات و مراتب تقوی» ؛ به مدت 4:46