مؤمن کسی است که آنچه برای خودش می پسندد برای دیگران هم بپسندد و ....؛ درس اخلاق پیراموت زندگی اهل بیت (ع) با بیانات آیت الله مظاهری از برنامه ماه خدا؛ به مدت 3:58