خدایا ای ز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم ....؛ مناجات با خداوند خطا پوش با اجرای گروه کر ؛ به مدت 3:06