وقتی ما با نفس خود مبارزه می‌کنیم باید مقاوم باشیم از کم شروع کنیم و ثبات قدم داشته باشیم. واجبات را اهم کار قرار دهیم و ...؛ سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی در برنامه شهر خدا ؛ به مدت 3:40