سخنرانی آیت الله ناصری در مورد قرآن و ثواب آن در ماه مبارک رمضان از برنامه ماه خدا؛ به مدت : 3:52