در این گزارش: رکورد سخنرانی در هفته، روش جدید در افزایش بهره‌ وری در کار، مراسم روز خبرنگار!!! اندر حکایت وزیر اقتصاد و ...؛ پخش این گزارش ما را به بالا بردن ظرفیت انتقاد پذیری در جامعه امیدوار می‌کند؛ با فرمتflv؛ به مدت 7:30