بررسی عوامل و علل سقوط سلطنت پهلوی از جمله: نبود آزادی و وحشت مردم از نیروهای امنیتی در زمان پهلوی، ماجراجویی‌های زن یک سناتور، نیروهای مذهبی و مبارزه با بی‌بندو باری از نظر امینی... بیان تاریخ ایران از زبان تاریخ نگار معاصر دکتر معتضد،