«رمضان پر بود از شور و صفا رمضان ماه خالص شدن از کبر و ریا»، جمع خوانی بسیار زیبا در وصف ماه مبارک رمضان و مولای متقیان حضرت علی علیه السلام با آهنگی زیبا و آرام بخش به مدت4:44