در این قسمت آقای «اسامو»را بشناسید و سپس با اصول و اهداف و فلسفه تکواندو آشنا شوید به مدت3:7