بخش هایی از افشاگریهای شهید عبد الحمید دیالمه از فعالیتهای ضد انقلابی بنی صدر در مجلس شورای اسلامی در خرداد 1360 چند روز قبل از شهادت ایشان توسط منافقین (با کیفیت بالا) به مدت 8:12