همه میخانه به صف، قدح و پیمانه به دست، دل و جان سرمست می پسر سلطان نجف ... مولودی زیبا و شاد به مناسبت ولادت پر برکت حضرت سید الشهدا (ع) با نوای محمد رضا طاهری .