کلیپی کوتاه و دیدنی در مورد زندگی نامه استاد فرشچیان، همراه با تصاویری از برخی آثار برجسته ایشان.