رهبر معظم انقلاب در جمعی از مسئولان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و دست اندر کاران تولید و انتشار کتاب «دا» دیدار کردند و فرمودند: کتاب مسئله درجه یک و بدون جایگزین در مقوله حوزه فرهنگ است؛ به مدت 2:34