بیان سرنوشت و آینده انقلاب اسلامی ایران از زبان حجت الاسلام مرحوم محمد دشتی با استناد به روایتی مستند از حضرت امام علی (ع)؛