اختلاف فوتبال با سینما، ادعای بازیگر جوان زن به بیشترین دستمزد از آخرین فیلمش، انتقاد به موضوعات کلیشه ای و ابتدایی فیلم های طنز جدید؛ به مدت 2:07