تیتراژ پایانی کارتون جذاب سه برادر همراه با دیالوگ خاطره انگیز آن؛