مولودی تولد حضرت زینب (س) با صدای پر حرارت مداح اهل بیت سیب سرخی . « اونکه عشق عالمه زینبه / بی معلم عالمه زینبه ... » مدت زمان 05:21