صحنه هایی از پشت صحنه های آثار شهید آوینی . صبح روز جمعه 20 فروردین 1372 در جستجوی یافتن منطقه مورد نظرش، ‌برای فیلم برداری در منطقه عملیاتی فکه، پا بر روی یک مین بازمانده از دوران جنگ گذاشت و پرواز کرد .