قسمت اول از مستند شوک با موضوع استفاده از غذاهای آماده یا همان « فست فود » و عوارض جسمانی ناشی از آن .