سوال جالب سلامی خبرنگار 20:30 در روز جهانی سلامت از متولیان سلامت کشور ، وزیر بهداشت و سلامت ، وزیر رفاه ، معاون وزیر بهداشت ، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی و وزیر آموزش و پرورش در مورد نمره سلامتی آنها .