شما یادتون هست اولین "عیدی" ای که گرفتین از کی بوده یا به کی دادین ؟ در برنامه " آمد نوبهار " این سوال از بازیکنین و مربیان تیم های استقلال و پیروزی پرسیده شده ، به همراه صحنه هایی از موفقیت تیم ملی فوتسال ... مدت زمان 05:21 .