قسمتی از مستند " شوک " شامل عملیات حرفه‏ای تعقیب یک قاچاقچی توسط پلیس که منجر به دستگیری فرد مجرم و همچنین کشف مقادیر زیادی مواد مخدر شد