بیرون کشیدن تیم تراکتور سازی تبریز از زمین در حین بازی و درگیری شدید خبرنگاران و محکومیت از طرف رئیس کمیته انظباتی؛‌دو حاشیه داغ تیم شهرداری بندرعباس و ایران جوان بوشهر؛ اعتراض سرمربی تیم راه آهن برای پیشنهاد رشوه به بازیکنان خود از طرف ... حاشیه تیم مس کرمان در لیگ برتر آسیا .