آیتم پنجم مرحله نیمه نهایی گروه دوم ؛ مرحله آخر و انتخاب نفرات فینال؛ (مهرداد باجلان،‌علی اسماعیلی،‌کریم طالشی،‌محسن سهراب پور) به مدت 7:45