آهنگ و تصنیف زیبا و دلنشین از هنرمند ترکمنی در وصف و مدح حضرت رسول اکرم (ص) بسیار زیبا و شنیدنی .