آیتم سوم مرحله فینال مسابقات مردان آهنین سال 89 ، حمل الوار 360 کیلو گرمی به مسافت 30 متر است ، حداکثر زمان هر شرکت کننده 60 ثانیه می باشد . شرکت کنندگان : روح الله داداشی ، مسلم دارابی ، محراب فاطمی ، محمد محمدی ، علیرضا قرایی ، علی اسماعیلی ، محسن آخوندی ، مهرداد باجلان .