قسمت پنجم از فیلم کمدی عصر جدید . این فیلم ، فیلمی کمدی و صامت به کارگردانی و نویسندگی چارلی چاپلین و محصول سال ۱۹۳۶ است . در این قسمت چارلی که در حال قدم زدن در خیابان است پرچمی را از روی زمین برمیدارد تا به صاحبش بدهد و این عمل باعث میشود تا پلیس وی را به اشتباه ، بعنوان رهبر مخالفان دستگیر کند.