قسمتهایی از مستند " شوک " با موضوع مواد مخدر ، اعترافات یک جوان قاچاقچی ، کشف خانه تیمی و اعترافات و ندامت یک مادر معتاد و .... .