قسمتهایی از فیلم سینمایی طنز "Home alone 2" ، در این قسمت "کوین " ، پسر زبل فیلم ، در فرودگاه پدر و مادرش رو گم میکنه و اشتباهاً سوار هواپیمای نیویورک میشه ، تو نیویورک تنهاست و جایی برای خوابیدن ندارد، ولی با استفاده از کارت پدرش و با ترفندی باحال موفق به اقامت در هتل میشه .