خانم دکتر نیلچی ‌زاده مهمان این بخش از برنامه ی " به سمت خدا " هستند و موضوع بحث درباره " کمک به پدر و مادر " است و ایشان به به سوالات بینندگان در مورد کمک مالی فرزندان به پدر و مادر پاسخ میدهند .