دوازده فروردین روز تحقق شعار استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی است . ماهیت مخالفان با جمهوری اسلامی، ضرورت رأی گیری از مردم،‌ سخن امام خمینی: هرچه مردم بخواهند و ... مدت زمان 07:21