بی احتیاطی ، قانون گریزی در حوادث رانندگی ، موضوع این قسمت از برنامه " شوک " می باشد . مصاحبه با چند زندانی به جرم تصادف منجر به قتل غیر عمد در زندان و چگونگی بروز تصادف از زبان آنها ، همراه با صحنه هایی دلخراش از تصادفات جاده ای .