ترانه شاد و زیبا از مجید اخشابی « خواب سنگین زمستون این روزها / ‌داره از سر زمونه می پره / ‌که بهار مثل پر پروانه ها / ‌داره تو هوای خونه می پره » .