اولین آیتم از مرحله نیمه نهایی مسابقات مردان آهنین مربوط است به حمل اتومبیل 450 کیلویی به متراژ 20 متر که ... به مدت 04:02 (گروه اول مرحله نیمه نهایی: سعید باقر کاظمی-محراب فاطمی-طاهر کریمی-علیرضا قرایی)