آیتم دوم مرحله نیمه نهایی اختصاص دارد به بالا بردن سه کنده فلزی 150،130 و 170 کیلویی که ... به مدت 05:25 (گروه اول مرحله نیمه نهایی: سعید باقر کاظمی-محراب فاطمی-طاهر کریمی-علیرضا قرایی)