آیتم سوم مرحله نیمه نهایی مسابقات مردان آهنین نگه داشتن لودر 3800 کیلوگرمی است که 450 کیلوگرم به دستان فشار می آورد و... به مدت 04:54 (گروه اول مرحله نیمه نهایی: سعید باقر کاظمی-محراب فاطمی-طاهر کریمی-علیرضا قرایی)