آیتم چهارم مرحله نیمه نهایی حرکت دادن چرخ عصاره 500 کیلوگرمی است که 350 کیلوگرم به دستان ورزشکار فشار می آورد و ... به مدت 03:53 (گروه اول مرحله نیمه نهایی: سعید باقر کاظمی-محراب فاطمی-طاهر کریمی-علیرضا قرایی)