آیتم پنجم مرحله نیمه نهایی مسابقات مردان آهنین اختصاص دارد به حمل 5 لوازم لودر از جمله دیسک 100کیلویی، سیلندر 110 کیلویی و... به مدت 06:49 (گروه اول مرحله نیمه نهایی: سعید باقر کاظمی-محراب فاطمی-طاهر کریمی-علیرضا قرایی)