این بار برنامه جالب خاطره‌ها به سراغ گوینده محبوب و پیش کسوت تلوزیون و رادیو رفته و خاطرات او را ورق زده است ؛ گفتگو با علیرضا جاویدنیا؛ به مدت به مدت 8:50