گروه فیتیله این بار با شب شعری زیبا در میان شما خواهند بود ، شب شعری با موضوع خوراکی های شیرین و مواظبت از دندان‌ها .