برنامه نود مورخ 27 اسفند 1388 ، مسابقه پیام کوتاه این هفته برنامه نود نظر سنجی پیرامون " بهترین برنامه نود در سال 88 " بود که در پایان ... .