برنامه نود مورخ 27 اسفند 1388 ، اهالی فوتبال دست در دست هم دادند تا برنامه نود به جای "هفت سین" با "هفت شین" به استقبال بهار برود ،این سفره هفت شین عبارت است از : شعر، شور و اشتیاق، شفاف سازی و... .